Despre noi

Cine suntem noi?
Înfiinţată la 6 iulie 1990 APAHNP  este o organizaţie non-guvernamentală care furnizează servicii social-comunitare şi luptă pentru includerea socială şi dreptul la o viaţă normală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

Misiune (conform cu art. 3  din statut): promovarea, protejarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice cu dizabilităţi intelectuale grave şi accentuate în vederea integrării sociale a acestei categorii de persoane.

Filozofia noastră!
Toţi oamenii au dreptul la o viaţă normală în comunitatea în care trăiesc. Toţi  trebuie să fie respectaţi şi valorizaţi, ca parte fundamentală a drepturilor omului.

Valori şi norme în relaţia cu societatea
Oferirea unor servicii de calitate este o componentă importantă a angajamentului organizaţiei noastre la responsabilitate socială.  APAHNP işi propune în permanenţă să joace un rol activ în menţinerea şi îmbunătăţirea unor servicii social-comunitare de calitate, aducând astfel un plus de valoare comunităţii locale.